Publikationer

Din avgränsning ger 43 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2010:20 Lågfrekventa magnetfält i olika färdmedel – en studie baserad på mätningar från åren 1993-2010

  Denna rapport sammanfattar resultaten från magnetfältsmätningar i olika färdmedel. Mätningarna genomfördes av Strålsäkerhetsmyndigheten, fd. Strålskyddsinstitutet, under åren 1993-2010. Mätningarna har gjorts inom ramen för myndighetens

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:21 Childhood leukaemia around nuclear facilities

  The first indication of a possible relationship between living close to a nuclear installation and the risk of childhood leukaemia came from the United Kingdom in 1983. A cluster of childhood leukaemia in the town of Seascale which is located close to Sellafield was reported in a TV

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:23 On Decommissioning Costs of the Ranstad Site

  A demanding task for the present generation is to assure that appropriate financial resources are injected into the Swedish Nuclear Waste Fund. It will thereby be possible for coming generations to undertake efficient measures in the decommissioning and dismantling of older nuclear facilities.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:25 Modelling Coupled Processes in the Evolution of Repository Engineered Barrier Systems using QPAC-EBS

  Currently in Sweden, the SR-Site safety assessment for a spent nuclear fuel repository is being developed by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB). The planned SSM review of this work requires access to a sufficient modelling capability to assess the combined performance

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:26 In vivo-dosimetri inom strålbehandling i Sverige

  Rapporten visar att alla sjukhus använder någon form av in vivo-dosimetri. De mätinstrument som främst används är dioder och termoluminiscenta dosimetrar (TLD). Vid diodmätningar bör man använda korrektionsfaktor på mätvärdet för att

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:24 On Cost Estimate for Decommissioning of one Isotope Central

  The present generation has the responsibility to ensure and guarantee that sufficient financial resources are accrued into the Swedish Nuclear Waste Fund to cover all future costs. Thus, the next generation, as well as any succeeding generations, will have the financial resources required in

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:27 Beräkning av merkostnader 2010 -för rivning av de svenska kärnkraftsverken och omhändertagande av restprodukter

  Denna rapport beskriver SSM:s beräkningar av merkostnader inför avgiftsförslaget för 2012-2014. Beräkningen görs i enlighet med finansieringslagen och avser samtliga merkostnader fram till dess att restprodukterna från de svenska kärnkraftsverken är slutligt

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:28 GEMA3D – landscape modelling for dose assessments

  Post-closure safety assessments for nuclear waste repositories involve radioecological modelling for an underground source term. Following several decades of research and development, the Swedish Nuclear Waste Management Company (SKB) is approaching a phase of license application. According to

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:29 SKI:s och SSI:s synpunkter på SKB:s FoU/Fud-program 1986-2007

  SKB har sedan 1986 lämnat in Fud-program vart tredje år till dåvarande Statens kärnkraftinspektion (SKI) för granskning och utvärdering. SKI och dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI) har kommenterat ett stort antal frågeställningar i samband

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:30 INSITE Summary Report

  SSM and its predecessor SKI employed a team of earth scientists who followed and reviewed SKB’s investigations of the potential spent nuclear fuel repository sites at Forsmark and Laxemar. This group was named INSITE (INdependent Site Investigation Tracking and Evaluation) and began its work in

  Innehållstyp: Publikationer