Publikationer

Din avgränsning ger 286 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:04 Warm Pre-Stressing mechanisms

  SSM perspective Background Swedish nuclear power plants (NPP) were originally designed and analyzed with an assumed operating period of approximately 40 years. As Swedish NPPs reach their original technical design life the safety of the additional operating time has to be verified. With...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:03 Effect of Neutron Irradiation on the Oxidation and Corrosion of Austenitic Stainless Steels

  SSM perspective Background Reactor pressure vessel internal components of austenitic stainless steel located close to the core are subject to a high neutron flux. Irradiation by fast neutrons induces changes in the material that affect microstructure, mechanical properties and microchemistry.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:02 APRI-10 - Slutrapport

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:01 Strålskyddet för forskningspersoner

  En utredning av systemet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:28 Analysis of Radon Levels in Swedish Dwellings and Workplaces

  SSM perspektiv Bakgrund Exponering för radon anses vara den viktigaste orsaken till lungcancer näst efter rökning och beräknas orsaka omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige. Därför är det viktigt att sänka radonhalten i inomhusluften, speciellt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:23 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Svensk Kärnbränslehantering AB, har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:22 Explosionslasters inverkan på reaktorinneslutningens betongdelar

  SSM perspektiv Bakgrund För att en konstruktion ska kunna motstå effekterna av stora dynamiska laster, t.ex. impulslaster på grund av explosioner, behöver den ha stor energiupptagningsförmåga. Med konstruktioner menas här byggkonstruktionsdelar av armerad betong.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:21 Region-specific radioecological evaluation of accidental releases of radionuclides from ESS

  SSM perspective Background To strengthen the material science research in Europe, the European Spallation Source (ESS) is being built in Lund in the southern part of Sweden. In the spallation process, neutrons are generated when the accelerated protons hit the tungsten target. In addition, a...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:20 Effects of additives on UO2 fuel behavior: expanded edition

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) follows the development of nuclear fuel closely. Fuel with additives like chromia and gadolinia is used in Swedish reactors and fuel with even better thermal and mechanical properties is under development. This project is...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:18 Strålsäkerhetsmyndighetens mobila mätningar av radiovågor under åren 2012-2020

  SSM perspektiv Sammanfattning Radiovågor används för att sända information trådlöst. Det gäller exempelvis radio, TV, mobiltelefoni och trådlösa datornätverk. Radiovågor finns därför överallt i vår omgivning och styrkan...

  Innehållstyp: Publikationer