Publikationer

Din avgränsning ger 3 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

  Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:19 Non-destructive Assay of Spent BWR Fuel with High-resolution Gamma-ray Spectroscopy

  A method, based on high-resolution gamma-ray spectroscopy, has been developed for verification of burnup, cooling time, power history and, to some extent, the initial enrichment of spent BWR fuel. It is shown that, provided that the power history is known and corrected for, bumup and cooling...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:70 Crack Characterisation for In-service

  During in-service inspection by non destructive testing the reliability is highly dependent on how the equipment is adjusted to the specific object and to the anticipated crack features. The crack feature and morphology vary widely between different cracking mechanisms and between material...

  Innehållstyp: Publikationer