Publikationer

Din avgränsning ger 38 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:30 A model for fission gas release from mixed oxide nuclear fuel

  Nuclear fuel containing mixed oxide (MOX) pellets have been used since the 1960's. MOX fuel pellets are made from a mixture of uranium and plutonium oxide. MOX allows the large quantities of fissile isotopes produced and remaining in spent nuclear fuel from light water reactors to be

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:26 Safety Culture Enhancement Project Final Report

  At the International Conference on Safety Culture in Nuclear Installations, organized by IAEA in 2002, one concluding remark was that the regulators should encourage a sincere interest in safety culture among licensees. In line with this SKI wanted to explore a proactive path to encourage the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:29 Intercomparison of Cement Solid-Solution Models

  Many concepts for the geological storage of radioactive waste incorporate cement based materials, which act to provide a chemical barrier, impede groundwater flow or provide structural integrity of the underground structures. Thus, it is important to understand the long-term behaviour of these

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:32 Low pH Cements

  Concrete and cement are used in constructions as well as in conditioning of waste in repositories for radioactive waste. The development of low pH cements for use in geological repositories for radioactive waste stem from concerns over the potential for deleterious effects upon the host rock

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:30 Modelling the Interaction of Low pH Cements and Bentonite

  Concrete and cement are used in constructions as well as in conditioning of waste inrepositories for radioactive waste. It is well known that in the hyperalkaline conditions (pH > 12) of standard cement pore fluids, there is potential for deleterious effects upon the host rock and other EBS

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:18 Marvikenreaktorn - ett industripolitiskt utvecklingsprojekt i otakt med tiden

  Den statliga Atomenergiutredningen tillsattes 1955 och publicerade sin rapport i början av 1956. Med utgångspunkt från diskussionerna inom utredningen offentliggjorde Vattenfall samtidigt planer på två reaktorprojekt Adam och Eva. Det statligt finansierade forsknings- och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:21 On tentative decommissioning cost analysis with specific authentic cost calculations with the application of the Omega code on a case linked to the Intermediate storage facility for spent fuel in Sweden

  The aim of this applied study has been to demonstrate how a cost calculation is done in a systematic way. The framework of the project has been limited to older nuclear installations in Sweden. Furthermore, it may be envisaged that the process of making regular estimates of all the parameters

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:16 Hantering av händelser, nära misstag

  Resultaten från kartläggningen visar att det finns många som använder olika typer av rapporteringsverktyg men inget speciellt för just ”nära misstag”. En slutsats är just att man inte ska behöva rapportera olika saker i olika system. En annan slutsats är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:20 Internationellt samarbete inom OECD/NEA 2006 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

  Deltagande i internationellt samarbete inom OECD/NEA:s Nuclear Science Committee och dess Working Party on Nuclear Criticality Safety har fortsatt under 2006 med stöd av SKI. Inga stora projekt där jag varit mycket aktiv har pågått. Däremot har jag deltagit i arbetet genom

  Innehållstyp: Publikationer