Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar

     Under 2012 uppmanades ledningarna för 199 röntgenavdelningar att redovisa vilka rutiner som tillämpades för kontroll av att rätt patient undersöks, undersökning av kvinnor i fertil ålder, när gonadskydd ska användas samt vid vilka undersökningar...

    Innehållstyp: Publikationer
  • Fakta om jod

    Jod är ett grundämne som förekommer i låga koncentrationer i havet och i jordskorpan. Det är också ett livsnödvändigt spårämne som kroppen tar upp från luft och födoämnen. Naturligt förekommande jod avger inte strålning.

    Innehållstyp: Publikationer