Publikationer

Din avgränsning ger 21 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Notam-underlag för laseraktivitet

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. SSM Svenska

  Innehållstyp: Publikationer
 • Beställning av jämförelsemätning för radon i vatten

  Taxa för analyser av prover: radon i vatten Ett (1) prov, gammamätning 3 750 kronor Flera prover (1-5 stycken), vätskescintillationsmätning 3 750 kronor Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor

  Ansökningsavgifter för verksamheter enligt 5 a § i avgiftsförordningen Anmälningspliktig verksamhet Vissa tillståndsansökningar är, i enlighet med 5 a § i avgiftsförordningen, förenade med en ansökningsavgift som ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten

  Innehållstyp: Publikationer
 • Ansökan om stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Ansokan-om-stod-for-omhandertagande-av-upphittat-radioaktivt-material/ SSM Svenska

  Innehållstyp: Publikationer
 • Transport av slutna strålkällor mellan medlemsstaterna i europeiska gemenskapen

  Standarddokument som ska användas enligt rådets förordning (EURATOM) nr 1493/93. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Transport-av-slutna-stralkallor-mellan-medlemsstaterna-i-EG/ SSM

  Innehållstyp: Publikationer
 • Nyregistrering av utrustning

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Nyregistrering-nyanskaffning-av-industriell-utrustning/ SSM Svenska

  Innehållstyp: Publikationer
 • Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs

  Innehållstyp: Publikationer
 • Försäkran om innehavaransvar för avfall från slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Forsakran-om-innehavaransvar-for-radioaktivt-avfall-fran-slutna-stralkallor-med-hog-aktivitet/ SSM Svenska

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälan av verksamhet med medicinska solarier

  Anmälningsplikten för medicinska solarier gäller i enlighet med 1 kap. 9 § SSMFS 2018:2. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. SSM Svenska

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälan av verksamhet med öppna strålkällor

  Anmälningsplikten för verksamhet med öppna strålkällor gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa

  Innehållstyp: Publikationer