Publikationer

Din avgränsning ger 31 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:29 Intercomparison of Cement Solid-Solution Models

  Many concepts for the geological storage of radioactive waste incorporate cement based materials, which act to provide a chemical barrier, impede groundwater flow or provide structural integrity of the underground structures. Thus, it is important to understand the long-term behaviour of these...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:08 Solvanor i Sverige 2006

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplad med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:30 Modelling the Interaction of Low pH Cements and Bentonite

  Concrete and cement are used in constructions as well as in conditioning of waste inrepositories for radioactive waste. It is well known that in the hyperalkaline conditions (pH > 12) of standard cement pore fluids, there is potential for deleterious effects upon the host rock and other EBS...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:32 Low pH Cements

  Concrete and cement are used in constructions as well as in conditioning of waste in repositories for radioactive waste. The development of low pH cements for use in geological repositories for radioactive waste stem from concerns over the potential for deleterious effects upon the host rock...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:07 Inquiry into the radiological consequences of power uprates at light-water rectors worldwide

  In Sweden, most of the nuclear power plants are planning power uprates within the next few years. The Department of Occupational and Medical Exposures at the Swedish Radiation Protection Agency, SSI, has initiated a research project to investigate the radiological implications of power uprates...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006

  Safety related problems in the electric systems of the Forsmark 1 reactor were the dominant event in Swedish nuclear power plants in 2006. The incident has had a significant impact on our attitude towards the reliability of how safety systems function both in Sweden and abroad. In connection...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:05 Doskatalogen för nukleärmedicin; projekt SSI P 1426.04

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldoser till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser Denna nya rapport innehåller data för: 11C-märkta...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005

  Denna rapport presenterar en sammanställning av stråldoser till personal inom icke kärntekniska områden i Sverige åren 1999 - 2005. Kollektivdosen har under den här tidsperioden varierat mellan 1,2 och 1,6 manSv. Störst bidrag till kollektivdosen ger arbetstagare...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:18 Marvikenreaktorn - ett industripolitiskt utvecklingsprojekt i otakt med tiden

  Den statliga Atomenergiutredningen tillsattes 1955 och publicerade sin rapport i början av 1956. Med utgångspunkt från diskussionerna inom utredningen offentliggjorde Vattenfall samtidigt planer på två reaktorprojekt Adam och Eva. Det statligt finansierade forsknings- och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:04 Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006

  This year’s report includes a preamble in which the work process of the group is described. In particular the methods for evaluation of the results of studies as well as for synthesizing the scientific evidence within a research area are described. A recent childhood leukaemia study from Japan...

  Innehållstyp: Publikationer