Publikationer

Välj år

Välj utgivare

Din avgränsning ger 25 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:30 A model for fission gas release from mixed oxide nuclear fuel

  Nuclear fuel containing mixed oxide (MOX) pellets have been used since the 1960's. MOX fuel pellets are made from a mixture of uranium and plutonium oxide. MOX allows the large quantities of fissile isotopes produced and remaining in spent nuclear fuel from light water reactors to be

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:43 ProLBB - A Probabilistic Approach to LeakBefore Break Demonstration

  The SKI regulation SKIFS 2004:2 allows for the use of Leak Before Break (LBB) as one way to provide assurance that adequate protection exists against the local dynamic consequences of a pipe break. The way to demonstrate that LBB prevails relies on a deterministic procedure for which a leakage

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2006

  Säkerhetsproblemen i el-systemen vid reaktor Forsmark 1 var den dominerande händelsen i de svenska kärntekniska anläggningarna under 2006. Händelsen har fått stor betydelse för synen på tillförlitligheten när det gäller säkerhetssystems

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:26 Safety Culture Enhancement Project Final Report

  At the International Conference on Safety Culture in Nuclear Installations, organized by IAEA in 2002, one concluding remark was that the regulators should encourage a sincere interest in safety culture among licensees. In line with this SKI wanted to explore a proactive path to encourage the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006

  Safety related problems in the electric systems of the Forsmark 1 reactor were the dominant event in Swedish nuclear power plants in 2006. The incident has had a significant impact on our attitude towards the reliability of how safety systems function both in Sweden and abroad. In connection

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:18 Marvikenreaktorn - ett industripolitiskt utvecklingsprojekt i otakt med tiden

  Den statliga Atomenergiutredningen tillsattes 1955 och publicerade sin rapport i början av 1956. Med utgångspunkt från diskussionerna inom utredningen offentliggjorde Vattenfall samtidigt planer på två reaktorprojekt Adam och Eva. Det statligt finansierade forsknings- och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:22 Safety Management An Introduction to a Frame of Reference Exemplified with Case Studies from Non-Nuclear Contexts

  A systems perspective has been applied on safety management that will be the foundation for the frame of reference the authors intend to build during the three-year long project. The case studies are presented and form illustrations of both high quality safety management and weaknesses of the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:05 Development of an Input Model to MELCOR 1.8.5 for Oskarshamn 3 BWR

  An input model has been prepared for the Oskarshamn 3 rector. Demonstrations calculations, at current nominal operating conditions in Oskarshamn 3 for 3300 MW thermal power, were performed for three cases: (1) initial, steady-state conditions, (2) total loss of AC power and (3) large steam line

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:16 Hantering av händelser, nära misstag

  Resultaten från kartläggningen visar att det finns många som använder olika typer av rapporteringsverktyg men inget speciellt för just ”nära misstag”. En slutsats är just att man inte ska behöva rapportera olika saker i olika system. En annan slutsats är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:20 Internationellt samarbete inom OECD/NEA 2006 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

  Deltagande i internationellt samarbete inom OECD/NEA:s Nuclear Science Committee och dess Working Party on Nuclear Criticality Safety har fortsatt under 2006 med stöd av SKI. Inga stora projekt där jag varit mycket aktiv har pågått. Däremot har jag deltagit i arbetet genom

  Innehållstyp: Publikationer