Publikationer

Din avgränsning ger 6 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:08 Veterinärinspektioner 2005

  Det finns i Sverige ca 300 tillståndshavare med tillstånd för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, sex av dessa har även tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet. Extern strålbehandling med röntgenstrålning för djur introducerades...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:07 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2005

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Utgångspunkter för SSI:s granskning av ansökan för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle

  Detta dokument ger en redovisning av viktiga förutsättningar för SSI:s granskningar av SKB:s tillståndsansökningar för en inkapslingsanläggning (enligt kärntekniklagen) och för hela slutförvarssystemet (enligt kärntekniklagen och miljöbalken).

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:05 UV-exponeringsmodell och analys av data från 2005

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system

  Syftet med denna undersökning var att mäta och beskriva allmänhetens magnetfältsexponering runt larmbågar och RFID-system i affärer och bibliotek. Elva olika larmbågar mättes av SSI enligt svensk/europeisk standard. De uppmätta systemen använde frekvenser...

  Innehållstyp: Publikationer