Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2008:48 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007

    Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat in Fud-program 2007 till SKI för granskning enligt 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Baserat på SKI:s granskning och inkomna remissyttranden bedömer SKI att regeringen bör...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

    Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling...

    Innehållstyp: Publikationer