Publikationer

Välj innehållstyp

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

    Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning. Broschyren är ett stöd för kommuner och andra som planerar skolgårdar,...

    Innehållstyp: Publikationer
  • Lärarhandledning – En bok om solen

    I ”En bok om solen” kan barnen lära sig mer om solen och dess strålar, och hur man kan skydda sig så att man inte bränner sig. Du kan dela upp användningen av boken i tre olika delar inklusive praktiska moment.

    Innehållstyp: Publikationer