Publikationer

Din avgränsning ger 70 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2012:71 Identification of Brittle Deformation Zones and Weakness Zones

  In preparation for the review of Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company’s (SKB) license application for disposal of spent nuclear fuel, Swedish Radiation Safety Authority  (SSM) is conducting studies to evaluate the performance of the multi-barrier principle on which the KBS-3 concept is based. Copper canisters containing the spent nuclear fuel are placed into granitic bedrock...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:70 Process Parameters Affecting Inhomogeneity of Material Microstructure

  There’s been a tremendous change in the number, product types, locations, equipment, and manufacturing capabilities of stainless steel producers from the late 1960’s to present.  This reconfiguration of the global steel industry occurred between the early 1970’s to the mid 1980’s and continues today. These changes have produced a loss in manufacturing flexibility, due to the inherent...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:69 Magnetfält i bostäder

  Studien har gjorts inom ramen för myndighetens miljöövervakningsprogram på området elektromagnetiska fält. Syftet med studien var att uppskatta magnetfältsnivåer i svenska bostäder. Lågfrekventa magnetfält från bland annat järnväg, kraftledningar, transformatorstationer, hushållsapparater och vagabonderande strömmar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:68 Assessment of cost for dismantling of Ringhals 2 PWR

  The Financing Act stipulates that future expenses for dismantling of Nuclear Power Plants (NPP) shall be financed from segregated funds that are supervised by the Swedish Nuclear Waste Fund (SNWF). Transparency of and confidence in the process to ensure collection of sufficient funds is fundamental for the acceptance and sustainability of the Swedish model for estimating environmental...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:67 Technical Note, Hydrogeological modelling of the Forsmark site

  A modelling study has been conducted using discrete-fracture network (DFN) models in combination with discrete-feature hydrogeological modelling methods for representation of other potentially conductive features such as the disturbed zone around repository tunnels. The principal results consist of hydraulic and transport property estimates for discrete-fracture network (DFN) models on block...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:66 Safety Leadership – the managerial art of balancing production pressure and safety

  A substantial part of the project has been dedicated to investigating and characterizing ‘safety leadership’, set in the context of literature on safety leadership, safety culture and safety management, in order to build a solid theoretical basis. The authors have delved deeply into the theories and conceptualizations of leadership and analysed this area in order to further the understanding...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:65 Technical Note, Review of the Nuclear Criticality Safety of SKB’s Licensing Application for a Spent Nuclear Fuel Repository in Sweden

  The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company in 2011 applied to the Swedish government for approval of a proposed solution for disposal of used fuel from Swedish nuclear power reactors and some relatively minor quantities of other fissile material. This Technical Note contains results of a recent nuclear criticality safety review of the overall prospects of the application being able...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:64 Finansiella aspekter vid avveckling av kärnkraftverk (BWR)

  I studien presenteras i vilka situationer som en parametrisk ansats är tillämplig. Resonemang sätts in i en autentisk kontext genom att referenser görs till de förberedande aktiviteter som idag genomförs vid Barsebäcksverket. En tentativ slutsats är att den valda metoden är lämplig för att göra uppskattningar av de framtida kostnader...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:63 Technical Note, Review of Radionuclide Sorption on Bentonite and Forsmark Bedrock Material

  Denna rapport granskar sorption-data för bentonit och berg vilka har använts i säkerhetsanalysen SR-Site. Det kan konstateras att härledningen av Kd-värden har gjorts på ett systematiskt sätt och att presentationen av resultat är uttömmande. Kontroller visar att härledning och överföring av resultat kan betraktas som spårbar. Det...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:62 Technical Note, Review of the MARFA Code

  As part of SSM’s Initial Review Phase of SKB’s SR-Site safety assessment of the final disposal of spent nuclear fuel at the Forsmark site, Quintessa has been requested by SSM to review SKB’s MARFA code and consider whether the technical arguments and assumptions used for developing the code are sound, appropriate and adequate to support its use in SR-Site. This Technical Note summarises the...

  Innehållstyp: Publikationer