Anmälan av produkt, teknisk anordning eller ämne som alstrar strålning

Anmäl en produkt eller teknisk anordning till oss om du misstänker att den inte uppfyller gällande krav. Använd blanketten nedan för att göra din anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. Det innebär att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav. Myndighetens ansvar som marknadskontrollmyndighet regleras i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.