Anmälan av verksamhet med medicinska solarier

Anmälningsplikten för medicinska solarier gäller i enlighet med 1 kap. 9 § SSMFS 2018:2.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.