Ansökan om odontologisk verksamhet med joniserande strålning

Enligt 20 § strålskyddslagen (1988:220).

Blanketten har ersatts med följande e-tjänst:
Ansök om tillstånd för odontologisk verksamhet med joniserande strålning

  • Utgivare: SSM