Ansökan om tillstånd för slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet