SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:17 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning the Design and Construction of Nuclear Power Reactors