SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:18) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, se nedan.

Vill du beställa den här publikationen i tryckt format?

Du kan beställa den här publikationen i tryckt format till självkostnadspris.

Kommuner och skolor kan du beställa upp till 50 tryckta exemplar gratis.

Du beställer publikationen via e-post, Kommunikation@ssm.se. För att vi ska kunna behandla din beställning måste du ange

- länk till publikationen du vill beställa,
- antal,
- ditt namn,
- personnummer eller organisationsnummer,
- fakturaadress, samt
- postadress dit publikationen ska skickas.

Vi återkommer till dig med information om pris. Beställningen genomförs först när du godkänt kostnaden.