SSMFS 2008:21 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:21 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations concerning safety in connection with the disposal of nuclear material and nuclear waste