SSMFS 2008:24 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:24 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on Radiation Protection Managers at Nuclear Facilities