SSMFS 2008:35 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:35 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on General Obligations in Medical and Dental Practices using Ionising Radiation