SSMFS 2008:49 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering