SSMFS 2015:1 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:42) om prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagnostik