SSMFS 2018:30 Föreskrifter om upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:11) och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning