SSMFS 2018:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

SSMFS 2018:5 har upphävt SSMFS 2008:4, 2008:20, 2008:31, 2008:33, 2008:34 och 2008:35.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften kan endast laddas ner.