SSMFS 2018:7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet

SSMFS 2018:7 har upphävt SSMFS 2008:30.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:7) om tillståndspliktig veterinärverksamhet, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften kan endast laddas ner.