SSMFS 2018:9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om godkända persondosimetritjänster

I SSMFS 2018:9 har ändringar förts in genom SSMFS 2021:2.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:9) om godkända persondosimetritjänster, se nedan.

Vid beställning av den här föreskriften får du den konsoliderade versionen skickad till dig.

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde.