Handböcker och metodbeskrivningar

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Handbok i strålskydd för häströntgen

    Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar med röntgendiagnostik av hästar, vilket vi i denna handbok har valt att kalla häströntgen. Den riktar sig både till kliniker och ambulerande verksamheter.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Handbok: Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

    Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar inom anmälningspliktig veterinärverksamhet. Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd på din klinik.

    Innehållstyp: Publikationer