Handböcker och metodbeskrivningar

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Handbok i strålskydd för häströntgen

    Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar med röntgendiagnostik av hästar, vilket vi i denna handbok har valt att kalla häströntgen. Den riktar sig både till kliniker och ambulerande verksamheter.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Handbok: Radon – Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

    Den 1 juni 2018 trädde strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ikraft. Bestämmelserna i lagen och förordningen reglerar bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Syfte Denna handbok riktar...

    Innehållstyp: Publikationer