Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor

Denna beskrivning är ett förtydligande av Strålsäkerhetsmyndighetens föregångare SSI:s "Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, 2004:01" när kontroll av skolor och förskolor görs. Den togs fram av Socialstyrelsen i samarbete med SSI 2006.