Tillståndspliktig verksamhet – Industriell radiografering

Denna handbok är skriven för dig som bedriver tillståndspliktig verksamhet med industriell radiografering. Den är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig att uppnå ett bra strålskydd i din verksamhet.

Det är viktigt att förstå att denna handbok inte ersätter regelverket. Det kan även finnas alternativa lösningar än de som tas upp i denna handbok för att uppfylla en bestämmelse. Rekommendationerna här kan även fungera för andra verksamheter där omständigheter och användningar av strålkällor är jämförbara med de i industriell radiografering. Innehållet i handboken kommer kontinuerligt att uppdateras allt eftersom nya erfarenheteter behöver vidareförmedlas.