Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer

Strålsäkerhetsmyndigheten upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, universitet och företag som enligt avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha en beredskapsorganisation, säkerställa den egna personalens kompetens och hålla nödvändig utrustning insatsberedd.