Fakta om cesium

Cesium är ett grundämne som förekommer i naturen i mycket låga koncentrationer, bland annat i kaliumrika saltavlagringar. Naturligt förekommande cesium avger inte strålning. Radioaktivt cesium, som cesium-137, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium och avger strålning. Det finns i kärnreaktorer och använt kärnbränsle. Det används också för behandlingar inom sjukvården samt för övervakning av vätskenivåer inom industrin.