Instruktion till ansökan om tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning

Enligt strålskyddslagen (2018:396) krävs det tillstånd för verksamhet med joniserande strålning.

Den här instruktionen vänder sig till dig som ska söka nytt eller förnya ett tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning.