Kärnkraftverkets säkerhetsbarriärer

Faktabladet beskriver kärnkraftverkets säkerhetsbarriärer. Barriärerna är oberoende av varandra och ska fördröja och förhindra att radioaktiva ämnen sprids.