Magnetfält och hälsorisker

Magnetfält finns alltid omkring oss och många undrar om magnetfält är skadliga för hälsan. I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt av vad myndigheterna gör. Broschyren är framtagen i samarbete mellan Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

  • Författare: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Utgivare: SSM