Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

– i samarbete med Boverket, Socialstyrelsen och SWEDAC.