Röntgenstrålning inom veterinärmedicin

I veterinärmedicinsk verksamhet används röntgen som hjälpmedel för att ställa diagnos på djur.