Rutiner för rapportering av överlåtelse, införsel och utförsel av radioaktiva ämnen

Enligt SSMFS 2008:10.