Så skyddar du dig och dina anställda mot röntgenstrålning

Arbetar du i veterinärmedicinsk verksamhet där röntgenundersökningar används? Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ditt strålskydd och din säkerhet för att förhindra att du, din personal eller andra personer som kommer i kontakt med strålning skadas. Mer information finns i detta faktablad.