Snabbstopp i en kokvattenreaktor

Faktabladet beskriver hur en kokvattenreaktor snabbstoppas för att omedelbart avbryta kärnklyvningen. Reaktorn kan snabbstoppas både automatiskt och manuellt.