Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning. Broschyren är ett stöd för kommuner och andra som planerar skolgårdar, förskolegårdar och parker.

Varje kommun får beställa max 50 exemplar. Observera att det enbart går att beställa 10 exemplar åt gången.