Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning. Broschyren är ett stöd för kommuner och andra som planerar skolgårdar, förskolegårdar och parker.

Du kan ladda ner eller beställa det här informationsmaterialet, se nedan.