Vägledning för kosmetiska solarier som yrkesmässigt upplåts till allmänheten