Våra fordon för strålningsmätning

Strålsäkerhetsmyndigheten har tre bilar och tre släpvagnar för radiologiska fältmätningar. Mätfordonen finns vid beredskapslaboratorierna inom den nationella organisationen för expertstöd. Med hjälp av fordonen kan vi 

  • kartlägga nedfall av radioaktiva ämnen
  • söka efter herrelösa strålkällor
  • samla in och mäta miljöprover
  • mäta och identifiera radionuklider med bärbara instrument.