Rapporter

Din avgränsning ger 4 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:11 SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)

  Denna rapport redovisar SSI:s granskning av Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra Småland (SKB Rapport 06-64). Som stöd för granskningen har SSI anlitat två externa experter,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:07 Inquiry into the radiological consequences of power uprates at light-water rectors worldwide

  In Sweden, most of the nuclear power plants are planning power uprates within the next few years. The Department of Occupational and Medical Exposures at the Swedish Radiation Protection Agency, SSI, has initiated a research project to investigate the radiological implications of power uprates

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

  The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose

  Innehållstyp: Publikationer