Rapporter

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

    Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 95:63 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1994-95

    Enligt proposition 1990/91:88 om energipolitiken skall regeringen varje år i budgetpropositionen redovisa drifts- och säkerhetsförhållanden vid de svenska kärnkraftreaktorerna. Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit åt SK! att, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut...

    Innehållstyp: Publikationer