Rapporter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2012:09 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

    Under åren har dosgränsen för personal som arbetar i verksamhet med joniserande strålning och allmänhet blivit allt lägre utan att krav på lägre dosrater på kollin innehållande radioaktiva ämnen har införts. Transporter av kollin med radioaktiva ämnen har hittills gett låga doser i flertalet fall, men ibland kan relativt höga...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2012:03 The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in February 2012

    The Swedish Government decided on January 22, 2009 to mandate the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, to apply for an international review of the Author-ity and its areas of supervision, an ‘IRRS’ (Integrated Regulatory Review Service) carried out by the International Atomic Energy Agency (IAEA). On February 25, 2009, SSM made a formal request to the IAEA for an IRRS in Sweden. The time...

    Innehållstyp: Publikationer