Rapporter

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2013:25 Anpassning av utbildning till följd av anläggningsförändringar

    Studien baseras på dokumentstudier och intervjuer av personer inom kärnkraftindustrin men även med motsvarande roller inom flyg, petrokemi och massaindustri. De intervjuade har nyckelroller inom simulatorträningen i respektive industri. Inom kärnkraften har personer från

    Innehållstyp: Publikationer