Rapporter

Din avgränsning ger 12 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1996:70 Risks from Nuclear Waste

    The first part of this review discusses the importance of risk. Man seems to have a longing for risks, like a part of the human nature. If risks are missing, they have to be invented, as needed parts in the emotional attraction of sports, amusement parks, traveling, etc.; this is the emotional

    Innehållstyp: Publikationer
  • 96:71 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1995-96

    Revisionsavställningarna för vissa av reaktorerna blev längre än vad som var planerat detta år, till följd av utökade kontroller och reparationer. Detta har påverkat drifttillgängligheten. Antalet rapporterade händelser har legat på oförändrad

    Innehållstyp: Publikationer