Rapporter

Din avgränsning ger 335 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2002:04 Qualification of Electrical Components in Nuclear Power Plants. Management of Ageing

  The work was finished and reported in Swedish in a limited publication 2000, Ingemansson Rapport H-14061-r-I. As the performed work was regarded to be of more general interest it is published again as a research report by the Swedish Nuclear Power Inspectorate. To be used in the international

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2001:23 Interactions of Severe Accident Researchand Regulatory Positions (ISARRP)

  This project, started on April 1, 1999, had the specific objectives of determining whether; (i) the focus of the severe accidents (SA) research is consistent with that of the regulatory authorities, (ii) the results obtained so far by SA research satisfy the regulatory concerns, (iii) the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2001:36 Kartläggning av strategiskakompetensbehov för kärntekniskverksamhet i nuläget och för framtiden

  SKI skall, på uppdrag av regeringen, före utgången av år 2001 redovisa en uppdaterad strategi för sin framtida inriktning på forskningen och som ett led i detta arbete bedöma det framtida nationella kompetensbehovet och hur detta skall tillgodoses. ES-konsult har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

  De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:13 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  Various mixed neutron-photon fields at workplaccs in the containment of pressurised water reactors and in the vicinity of transport containers with spent fuel elements were investigated with spectrometers and dosimeters.The spectral neutron fluences evaluated from measurements with multisphere

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:40 Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants

  The purpose of the study reported in SKl Technical Report 93:39 was to evaluate qualification methods for application to components intended to be installed in the containment of nuclear power plants. The study included application of Arrhenius' criterion for thermal aging as well as

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:12 Study of International Published Experiences in Joining Copper and Copper-alloys

  This study has revealed a number of joining processes to be used when manufacturing copper-canisters for the final storage of high level nuclear waste. However, the decision on which material and which joining process to be used has to be based on the design criterions. The welding procedure has

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:70 Risks from Nuclear Waste

  The first part of this review discusses the importance of risk. Man seems to have a longing for risks, like a part of the human nature. If risks are missing, they have to be invented, as needed parts in the emotional attraction of sports, amusement parks, traveling, etc.; this is the emotional

  Innehållstyp: Publikationer